Xəbərlər
29.11.2018 - 14:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQI İLƏ MEMUR - SEN KONFEDERASYONU EĞİTİM-BİR + Foto
27.11.2018-ci ildə Türkiyə Respublikasının paytaxtı Ankara şəhəri...
26.11.2018 - 11:00
ELM XADİMLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ HƏR ZAMAN YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİB + Foto
Noyabrın 19-da Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında (AH...
12.11.2018 - 12:00
FİZİKA İNSTİTUTUNUN 48 NƏFƏR ƏMƏKDAŞININ QUSAR OLİMPİK HOTELİNƏ SƏFƏRİ + Foto
Noyabrın 9-11-də Fizika İnstitutunun 48 nəfər əməkdaşının Qusar Olimpi...
05.11.2018 - 13:00
HƏSƏNZADƏ NƏRİMAN ƏLİMƏMMƏD OĞLU İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB
2 noyabr 2018-ci il tarixində saat 12:00-da Riyaziyyat və Mexanika İns...
25.10.2018 - 17:00
AMEA-DA II SPARTAKİADANIN BAĞLANIŞ MƏRASİMİ KEÇİRİLİB + Foto
25 oktyabr 2018-ci ildə AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının (AHİ)...
23.10.2018 - 15:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ SƏDRİ HABİL QURBANOVUN «ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕ
Юриспруденция - наука весьма сложная и многранная, постичь которую &nd...
19.10.2018 - 11:00
AZAD HƏMKARLAR İTTIFAQININ RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB
Oktyabrın 19-da AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının (AHİ) Rəyasət...
17.10.2018 - 16:00
II SPARTAKİADA ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FUTBOL YARIŞLARININ 14 MƏRHƏLƏSİNİN NÖVBƏT + Foto
İlk olaraq Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) ilə İdarəetmə Sistem...