ƏLİYEVA SAMİRƏ AĞABABA QIZI

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri 

 

 

 

 

Təvəllüdü

26.07.1971 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

5717.01; 5721.01

Türk xalqları ədəbiyyatı, Mətnşünaslıq, mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməs i(tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)

“Şərəf xanım ər-Ruminin “Divan”ının tekstoloji-filoloji tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

30

4

Elmi əsərlərinin adları

Şərəf xanım ər-Rumi və “Divan”ı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Məhəmməd  Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 4929337 

Mobil tel.

(+994 55) 7340271 

Elektron poçtu

samira-1971@yandex.com