Əlaqə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Azad Həmkarlar İttifaqı.

AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 117, Akademiya şəhərciyi

 

 

 

Elektron poçtu:

ameaahi@mail.ru