RƏYASƏT HEYƏTİ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqı

Rəyasət Heyətinin üzvləri:

 

        AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Qurbanov Habil Surxay oğlu 

 

AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqının aparat rəhbəri Əmirova Şəhla Tofiq qızı

     

        AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının sədr müavini Nəcəfova Raya Əli qızı

 

AMEA Fizika İnstitutunun HT sədri Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn qızı

 

AMEA Kataliz Qeyri-üzvü Kimya İnstitutunun HT sədri Əfəndi Arif Cavanşir oğlu

 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun HT sədri Abdullayev Səyyar Həbib oğlu

 

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun HT sədri Məmmədov Məmməd İsa oğlu 

 

        AMEA İqtisadiyyat İnstitutu HT sədri Paşa Tanrıverdi Əhməd oğlu

        

       AMEA Ədəbiyyat İnstitutu HT sədri Səttarov Samir Kamal oğlu