RƏYASƏT HEYƏTİ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqı

Rəyasət Heyətinin üzvləri:

 

AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Sənan Səməndər oğlu Həsənov 

 

AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqının sədr müavini

Əmirova Şəhla Tofiq qızı

 

 AMEA Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsinin müdir müavini,  sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Səttarov Samir Kamal oğlu