RƏYASƏT HEYƏTİ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqı

Rəyasət Heyətinin üzvləri:

 

        AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Qurbanov Habil Surxay oğlu 

Tel.: (iş) (012) 539 38 27

Mob: (050) 220 00 20

 

AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqının aparat rəhbəri Əmirova Şəhla Tofiq qızı

         Tel.: (iş) (012) 539 23 46 

         Mob: (050) 744 12 99

         Email: ameaahi@mail.ru

         

        AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının sədr müavini Nəcəfova Raya Əli qızı

         Mob: (050) 213 98 99

 

AMEA Fizika İnstitutunun HT sədri Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn qızı

Tel: (012) 539 57 63

Mob: (050) 668 63 37

 

AMEA Kataliz Qeyri-üzvü Kimya İnstitutunun HT sədri Əfəndi Arif Cavanşir oğlu

Mob: (050) 640 06 64

 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun HT sədri Abdullayev Səyyar Həbib oğlu

Tel: (012) 510 11 08

Mob: (050) 347 46 80

Email: sayyar.abdullayev@yandex.com

 

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun HT sədri Məmmədov Məmməd İsa oğlu 

Tel.:  (012) 537 09 29

Mob: (050) 215 00 92

Email: mamed-mamedov-52@mail.ru

 

        AMEA İqtisadiyyat İnstitutu HT sədri Paşa Tanrıverdi Əhməd oğlu

        Mob: (050) 352 32 60 

        Email: tpasha_50@mail.ru

       

       AMEA Ədəbiyyat İnstitutu HT sədri Səttarov Samir Kamal oğlu

       Mob: (055) 377 69 47

       Email: samir@bk.ru