Sadıxova Elina Viktorovna

AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində həmkarlar komitəsi 1995-ci ildən fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Həmkarlar komitəsinin sədrlərinin siyahısı ( 1995-2015)

1995-2005        Abbasova Amalya

2005-  2007      Tağıyeva Aytəkin

2007 -2011       Əsədova Xalidə

2011-                Sadıxova Elina  

AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində həmkarlar komitəsisinin sədri    Elina Sadıxova

 

1985-ci ildə Bakı korporasiya   texnikomunu bitirmişdir.  9 müddətində “İdarəetmə informasiya

 texnologiyalarının tətbiqi” proqramı şərçivəsində baza biliklərinə yiyələnmişdir.