Həsənova Nazilə Süleyman qız

Həsənova Nazilə Süleyman qızı 1962-cı ilə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu il Bakı şəhərində 239 nömrəli məktəbin birinci sinfinə daxil olmuşdur. 1979-cu ildə oranı bitirmişdir. 1979-cu il N.K.Krupskaya adına Kitabxanaçılıq texnikimunun qiyabi bölməsinə daxil olmuşdur, 1982-ci ildə oranı bitirmişdir. 1979-cu ildə Volodarski adına fabrikin mühasibatlığında işə qəbul olunmuşdur. 1986-cı ildə Bakl Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinə daxil olmuşdur. 1992-ci ildə oranı bitirmişdir. 1988-ci il Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında işə düzəlmişdir. Hal-hazırda orada "Komplektləşdirmə və Sistemləşdirmə" bölməsinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.