Xəbərlər
12.11.2018 - 12:00
FİZİKA İNSTİTUTUNUN 48 NƏFƏR ƏMƏKDAŞININ QUSAR OLİMPİK HOTELİNƏ SƏFƏRİ + Foto
Noyabrın 9-11-də Fizika İnstitutunun 48 nəfər əməkdaşının Qusar Olimpi...
05.11.2018 - 13:00
HƏSƏNZADƏ NƏRİMAN ƏLİMƏMMƏD OĞLU İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB
2 noyabr 2018-ci il tarixində saat 12:00-da Riyaziyyat və Mexanika İns...
25.10.2018 - 17:00
AMEA-DA II SPARTAKİADANIN BAĞLANIŞ MƏRASİMİ KEÇİRİLİB + Foto
25 oktyabr 2018-ci ildə AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının (AHİ)...
23.10.2018 - 15:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ SƏDRİ HABİL QURBANOVUN «ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕ
Юриспруденция - наука весьма сложная и многранная, постичь которую &nd...
19.10.2018 - 11:00
AZAD HƏMKARLAR İTTIFAQININ RƏYASƏT HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB
Oktyabrın 19-da AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının (AHİ) Rəyasət...
17.10.2018 - 16:00
II SPARTAKİADA ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FUTBOL YARIŞLARININ 14 MƏRHƏLƏSİNİN NÖVBƏT + Foto
İlk olaraq Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) ilə İdarəetmə Sistem...
15.10.2018 - 10:00
OKTYABRIN 12-Sİ II SPARTAKİADA ÇƏRÇİVƏSİNDƏ QADINLAR ARASINDA ŞAHMAT Y + Foto
Qrup oyunlarına görə finala çıxan iştirakçılar: İla...
12.10.2018 - 10:00
OKTYBARIN 10-U ŞAHMAT (QADIN VƏ KIŞILƏR) ŞAHMAT YARIŞLARI KEÇİRİLİB. + Foto
Şahmat yarışları həm qadınlar, həm də kişilər arasında iki qrup ü...