Xəbərlər
05.11.2020 - 15:17
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ DENDROLOGİYA İNSTİTUTUNU + Foto
Humanitar təşəbbüs çərçivəsində AMEA-nın Azad Həmka...
03.11.2020 - 12:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQI VƏ ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNU + Foto
Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində sentyabr ayının 27-dən Ermənistan si...
02.11.2020 - 12:05
RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASINDA AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏ + Foto
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin ...
30.10.2020 - 10:57
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ PREZİDENTİ, AKADEMİK RAMİZ MEHD
Hörmətli cənab Prezident! Məlum olduğu kimi, son günlərdə Fr...
27.10.2020 - 10:31
AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİLƏ BAĞLI MƏQALƏSİ DÜNYA E + Foto
25 oktyabr 2020-ci il tarixində AMEA-nın prezidenti, akademik Ram...
23.10.2020 - 12:27
AHİK-Ə TÜRKİYƏ HƏMKARLAR İTTİFAQLARINDAN MƏKTUB GƏLDİ
TÜRK-İŞ Türkiyə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasınn sədr...
22.10.2020 - 10:46
AMEA-NIN PREZİDENTİ, AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN AÇIQLAMASI
20 oktyabr 2020-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalq...
20.10.2020 - 09:00
ERMƏNİSTANIN HƏRBİ-SİYASİ RƏHBƏRLİYİ HUMANİZM PRİNSİPINƏ HÖRMƏTSİZLİK
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi bəşəri dəyərlərə, humanizm prinsi...