Xəbərlər
16.09.2020 - 10:00
M.MƏMMƏDOV: “SANATORİYALARA GÜZƏŞTLİ YOL VƏRƏQƏLƏRİ ƏMƏKDAŞLARA MƏBLƏĞ
AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının Rəyasət Heyətinin üzvü, Tor...
16.09.2020 - 15:00
AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASININ BEYNƏLXALQ HƏMKARL
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Azərbaycanın işğal...
16.09.2020 - 14:00
AHİK-İN «YENİ MÜSAVAT»A VERDİYİ AÇİQLAMADA ƏSİL HƏQİQƏTLƏR ƏKS OLUNDU
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) son günlə...
15.09.2020 - 10:00
RESPUBLİKA SEYSMOLOJİ XİDMƏT MƏRKƏZİNİN HƏMKARLAR TƏŞKİLATI QARŞIDA DU
Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaq...
14.09.2020 - 17:00
AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASI MƏCLİSİNİN ÜZVÜ, AMEA
Qısa arayış: Sitarə Bağırov 1980-ci ildən AMEA Fizika İnstitutuna asp...
11.09.2020 - 17:00
HABİL QURBANOV: “FƏALIYYƏTİMİZİN DÜZGÜN İSTİQAMƏTLƏNMƏSİNDƏ AZƏRBAYCA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, ...
29.07.2020 - 11:19
AMEA-NIN RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTUNUN HƏMKARLAR TƏŞKİLATININ SƏD
O qeyd edib ki, ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistan Azərbaycanı...
28.07.2020 - 14:00
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ (AMEA) RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İN + Foto
Bildirilib ki, Radiasiya Problemləri İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatı ...