Xəbərlər
29.07.2020 - 11:19
AMEA-NIN RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTUNUN HƏMKARLAR TƏŞKİLATININ SƏD
O qeyd edib ki, ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistan Azərbaycanı...
28.07.2020 - 14:00
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ (AMEA) RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İN + Foto
Bildirilib ki, Radiasiya Problemləri İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatı ...
08.07.2020 - 12:00
MEMARLIQ VƏ İNCƏSƏNƏT İNSTİITUTUNUN AZTƏMIİNATLI ƏMƏKDAŞLARINA ƏRZAQ Y
AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqı və Memarlıq və İncəsən...
01.07.2020 - 15:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ İLK TƏŞKİLATI OLAN RESPUBLİKA SEYSMOLO + Foto
Bütün dünyanı cənginə alan COVİD 19 virusu ilə bağlı &o...
30.06.2020 - 12:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ İLK TƏŞKİLATI OLAN GEOLOGİYA VƏ GEOFİZ
AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqı və Geologiya və Geofizika İnstit...
20.06.2020 - 13:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ İLK TƏŞKİLATI OLAN FOLKLOR İNSTİTUTUND + Foto
AMEA Folklor İnstitutu Həmkarlar Təşkilatı Azərbaycan Respublikası Pre...
12.06.2020 - 13:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ İLK TƏŞKİLATI OLAN AKADEMİK YUSİF MƏMM
AMEA Azad Həmkarlar İttifaqı və akademik Y.Məmmədəliyev adına Nef...
12.06.2020 - 11:30
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ İLK TƏŞKİLATI OLAN KATALİZ VƏ QEYRİ-ÜZ + Foto
AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqı və Kataliz və Qeyri-Üzvi Ki...