Tədbirlər
19.07.2022 - 12:54
AMEA RƏYASƏT HEYƏTİ GƏZİNTIDƏ + Foto
AMEA Həmkarlar Təşkilatının dəstəyi ilə 16-17 iyul 2022-ci il tarixlər...
14.07.2022 - 12:34
AMEA NƏZDİNDƏ RESPUBLİKA SEYSMOLOJİ XİDMƏT MƏRKƏZİNİN + Foto
İslam dünyasının müqəddəs bayramlarından biri – Qurban...
13.07.2022 - 13:49
AMEA - NIN GƏNCƏ BÖLMƏSI ƏMƏKDAŞLARINA BAYRAM SOVQATI PAYLANIB + Foto
AMEA Gəncə Bölməsi Həmkarlar Təşkilatı tərəfindən qarşıdan gələn ...
08.07.2022 - 14:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB + Foto
AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqı (AHİ) Rəyasət Heyətinin növbəti ...
06.07.2022 - 15:18
AMEA-NIN RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTUNDA QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİ + Foto
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda çalışan əməkdaşlar...
06.07.2022 - 15:11
AMEA MEMARLIQ VƏ İNCƏSƏNƏT İNSTİTUTU GƏZİNTİDƏ + Foto
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun əməkdaşları  Həmkarlar Tə...
16.06.2022 - 17:00
AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASININ (AHIK) 2030-CU İLƏ + Foto
AMEA Gəncə Bölməsinin sədri akademik Fuad Əliyev  hesabat yı...
06.06.2022 - 11:00
AKADEMİYA ƏMƏKDAŞLARI GƏZİNTİDƏ + Foto
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqının təşkila...