Əlaqə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Azad Həmkarlar İttifaqı.

AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115, Akademiya şəhərciyi

 

Xidməti tel.:

(994 12)  5392346

FAX tel.:

(994 12)  5392346 

Elektron poçtu:

ameaahi@mail.ru