Zeyvəliyeva Tünzalə Nəriman qızı

DENDROLOGİYA İNSTİTUTU

 

 Zeyvəliyeva Tünzalə Nəriman qızı 1981- ci ildə Naxçıvan Muxtar  Respublikası Şahbuz rayonu Nurs kəndində anadan olmuşdur.

1988- ci ildə  Nax.Mux. Res Şahbuz royunu Nurs kəndində orta məktəbə getmiş, 1998- ci ildə isə orta məktəbi bitirmişdir. 2000-ci ildə Bakı şəhər Odlar Yurdu Universiteti “İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası” faklütəsinə daxil olaraq 2004- cü ildə  həmin faklütəni bitirmişdir. 2004 –cü ildə “Səba 97”  firmasının təşkilatçılığı ilə Word, Winodvs, Excel, Internet proqramlarının öyrənilməsinə görə qırmızı diploma layiq görülmüşdür.

09.09.2005- ci ildən AMEA Dendrologiya İnstitutunda səyahətçi, laborant, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 27.04.2015-ci ildən AMEA Dendrologiya İnstitutu Həmkarlar Təşkilatının sədri vəzifəsində çalışır. 

 

VAXTI İLƏ AMEA DENDROLOGİYA

İNSTİTUTU HƏMKARLAR TƏŞKİLATININ

SƏDRİ VƏZİFƏSİNDƏ  İŞLƏYƏNLƏR

 

 

  1. Şıxıyev Ağa 1966-1980;
  2. Tamara Malinkovskaya 1980-1985;
  3. Məsiyev Əkinçi 1985-1990;
  4. Abbasova Zemfira 1990-1993;
  5. Məmədova Zümrüd 1993-2004;
  6. Məmmədova Gülnarə 2004-2013;
  7. Maksaliyeva Nurlana 2013-2014;
  8. Şadliniskaya Gülmirə 2014-2015;
  9. Zeyvəliyeva Tünzalə 2015-dən hal-hazırki vaxta kimi