Xəbərlər
21.05.2020 - 14:00
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTUNUN 31 ƏMƏKDAŞINA ƏRZAQ YARDIMI P + Foto
Ramazan bayramı münasibətilə AMEA-nın İnformasiya Texnologiy...
20.05.2020 - 14:00
AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ RİYAZİYYAT VƏ MEXAN + Foto
      Tədbiri giriş sözü ilə açan Riya...
11.05.2020 - 12:00
HEYDƏR ƏLİYEV MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT İDARƏÇİLİK SİSTEMİNİN BANİ
      Hər bir xalqın tarix səhnəsindəki yeri və rolu ha...
10.05.2020 - 11:00
ФЕНОМЕН ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В АЗЕРБАЙДЖА
    В современных условиях разнообразия правовых систем, нео...
09.05.2020 - 12:00
FAŞİZMƏ QARŞI MÜHARİBƏNİN QƏHRƏMANI, GÖRKƏMLİ MAARİF XADİMİ, EL AĞSAQQ
      Məni son vaxtlar düşündürən məsələ...
07.05.2020 - 14:21
KORONAVİRUS PANDEMİYASI DÖVRÜNDƏ AMEA NƏSİMİ ADINA DİLÇİLİK İNSTİTUTUN + Foto
Dünyanı lərzəyə gətirən koronavirus pandemiyası ölkəmizdən d...
24.04.2020 - 11:00
AMEA-NIN AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ SƏDRİ PREZİDENT İLHAM ƏLiYEVƏ MİNN
Koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan əhalisinin sağla...
21.04.2020 - 12:00
AMEA ŞƏKİ REM -İ YAŞLILARA VƏ AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRƏ MÜXTƏLİF ƏRZAQ MƏHS + Foto
Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məq...