Xəbərlər
02.11.2020 - 12:05
RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASINDA AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏ + Foto
Oktyabrın 30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin ...
30.10.2020 - 10:57
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ PREZİDENTİ, AKADEMİK RAMİZ MEHD
Hörmətli cənab Prezident! Məlum olduğu kimi, son günlərdə Fr...
27.10.2020 - 10:31
AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİLƏ BAĞLI MƏQALƏSİ DÜNYA E + Foto
25 oktyabr 2020-ci il tarixində AMEA-nın prezidenti, akademik Ram...
23.10.2020 - 12:27
AHİK-Ə TÜRKİYƏ HƏMKARLAR İTTİFAQLARINDAN MƏKTUB GƏLDİ
TÜRK-İŞ Türkiyə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasınn sədr...
22.10.2020 - 10:46
AMEA-NIN PREZİDENTİ, AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN AÇIQLAMASI
20 oktyabr 2020-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalq...
20.10.2020 - 09:00
ERMƏNİSTANIN HƏRBİ-SİYASİ RƏHBƏRLİYİ HUMANİZM PRİNSİPINƏ HÖRMƏTSİZLİK
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi bəşəri dəyərlərə, humanizm prinsi...
20.10.2020 - 12:30
ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN VƏ AMEA AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQININ TƏŞKİLATÇILI + Foto
19 oktyabr 2020-ci il tarixində AMEA Zoologiya İnstitutunun və  A...
20.10.2020 - 14:14
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FİZİKA İNSTİTUTU HƏMKARLAR İTTİFAQ + Foto
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Azad Həmkarlar İttifaqı və F...